PROJEKTY EUROPEJSKIE


unia

Rozbudowa i modernizacja PCKU


uitc logo


plus


tbt zsz_logo


jasny


 

otwarta


 

   

Licznik odwiedzin  

Dzisiaj53
Wczoraj99
Tydzień413
Miesiąc2018
W sumie245262

VCNT - Visitorcounter
   

Translate our website  


   

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

   

PCKU na YouTube  

you

   

Zasady rekrutacji LO

Warunki i tryb przyjmowania słuchaczy na pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Forma wieczorowa, zaoczna

I.Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)
 2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2012 / 2013.

 

II.Termin składania dokumentów przez kandydatów na pierwsze semestry:

 25 czerwca 2012 roku – 21 sierpnia 2012 roku

III.Wymagane dokumenty:

 • podanie kandydata (według wzoru)
 • świadectwo ukończenia szkoły programowo niższej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • aktualne orzeczenie lekarskie
 • dwa zdjęcia

IV.Zasady rekrutacji na pierwszy semestr Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 1. O przyjęcie na pierwszy semestr liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej, którzy w danym roku kalendarzowym kończą minimum 18 lat.
 1. Podstawą przyjęcia do szkoły jest:
 1. a)dla kandydatów po gimnazjum:
 • średnia ocen na świadectwie
 • wynik egzaminu gimnazjalnego
 1. b)dla kandydatów po ośmioletniej szkole podstawowej:
 • średnia ocen na świadectwie
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 1. Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych:

Zagadnienie

Średnia ocen

Punktacja

średnia ocen na świadectwie

2,0 – 2,4

4

2,5 – 2,9

6

3,0 – 3,4

8

3,5 – 3,9

10

4,0 – 4,4

12

4,5 – 5,0

14

Wyniki egzaminu gimnazjalnego* lub rozmowy kwalifikacyjnej

0 - 10

 *Punkty za egzamin gimnazjalny przyznawane są następująco:

Punkty na egzaminie gimnazjalnym

Punkty do rekrutacji

0 - 10

1

11 - 20

2

21 – 30

3

31 – 40

4

41 – 50

5

51 – 60

6

61 – 70

7

71 – 80

8

81 – 90

9

91 - 100

10

 1. Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przeprowadzone zostaną
  20 sierpnia 2012 roku.

 1. Rozmowy kwalifikacyjne mogą zostać odwołane, jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza bądź równa liczbie miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 1. Do szkoły przyjmowani będą słuchacze, którzy uzyskają największą sumę punktów.
 1. Listy przyjętych ogłoszone zostaną 23 sierpnia 2012 roku.
   

Inkubator 3D w PCKU !  

   

bip2


powiat


h wodz1  


oke


cke


jasny


logo standart


wyr2


iso


cisco

   

KOD - QR 3D  

ckur3d

   
© 1999-2014 Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego